ZAMÓW PROJEKT

KONSULTING

Współpraca klasyczna – wyznaczamy jasne cele i etapy. Możemy współpracować niezależnie na każdym z nich.

  1. Omówienie inwestycji, ustalenie grupy odbiorców, programu i zakresu, nakreślenie strategii
  2. Prace koncepcyjne, wariantowanie rozwiązań
  3. Dokumentacja do Pozwolenia na Budowę, przyłącza, sprawy urzędowe
  4. Projekt techniczny, nadzór na budowie

Korzystasz kiedy potrzebujesz

  • analizy chłonności
  • oceny ryzyk
  • sprawy prawne
  • zagadnienia techniczne
  • współpraca z klientami zagranicznymi
  • wizualizacje